Jaarverslag 2019

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

 

Grondslag

Naam van gesubsidieerden

Werkelijk 2018

Begroting 2019 incl. wijzigingen

Werkelijk 2019

Subsidies

Subsidies

Subsidieregeling maatschappelijke evenementen 2017

Cultuurorganisaties, waaronder:

29.350

48.150

32.077

Carnavalsfederatie

9.350

9.205

Stichting cultuurpassie

7.500

6.046

Oranjevereniging

6.000

6.276

Comite herdenkingen Best - inclusief terugbetaling 2018

6.500

7.621

Muzikale oktober

0

2.929

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties sport

Jeugd-sportverenigingen Best, waaronder:

33.163

53.994

34.016

Mixed Hockeyclub Best

7.623

8.384

Atletiekvereniging Generaal Michaëlis

1.320

1.245

Badmintonclub Alouette

649

604

Handboogvereniging Bosjagers

220

0

Tennisvereniging Smashing '89 

1.518

1.615

Tennisvereniging Ltvb

209

210

Volleyvereniging VVC Best

1.287

1.270

Voetbalvereniging Wilhelminaboys

5.500

6.054

Judovereniging Sandokan

2.233

0

Reddingsbrigade Best

1.197

1.430

Voetbalvereniging Best Vooruit

6.083

6.498

Handbalvereniging Aristos

704

765

Gymnastiekvereniging Best

4.620

3.859

Korfbalvereniging DKB

0

962

Ruitervereniging PSVB

0

148

Duikteam Best

0

972

Trainingskosten zwemvereniging Brabantse Dolfijnen

19.733

20.749

Nadere regeling subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring

Muziek-, dans- en dramaonderwijs, waaronder:

324.140

327.555

344.629

In2dance Best

8.090

15.654

040muziek

1.200

1.350

Harmonie Caecilia

12.828

20.009

Key4music

102.200

105.209

Dans a lon

29.481

29.819

Musicalcool

5.934

8.666

Dansschool Batico

2.654

2.034

Cultuurspoor

161.753

161.888

Subsidieregeling amateurkunsten 2017

Cultuurorganisaties, waaronder:

51.331

52.706

44.719

Lidwina concert

3.000

4.300

Toneelvereniging Narrekap

4.500

4.500

Seniorenkapel Best

800

800

Fotogroep Best

533

533

Spirit in concert

2.350

2.750

Stichting cultuurpassie - inclusief terugbetaling 2018

6.925

2.303

Gemengd koor Best

3.200

3.200

Symfonie Orkest

6.500

6.500

Kunstroute Best

1.000

0

Harmonie Caecilia

9.736

8.636

Stichting Ons Eygen Landt

12.632

6.697

Oranjevereniging - terugbetaling 2017

-1.495

0

Charles Dickens - inclusief terugbetaling 2017

1.650

0

Stichting Sinterbest

0

2.300

Backyard Bigband

0

550

Projectkoor Sol

0

1.650

Subsidieregeling amateurkunsten 2017

Lokale Omroep Best

16.049

16.235

16.276

Nadere regeling stimuleringsregeling toerisme en recreatie

Stimuleringsregeling toerisme en recreactie, waaronder:

1.475

15.580

2.350

IVN

0

2.350

Tour de boer

1.475

0

Subsidieregeling erfgoed 2016

Subsidieregeling erfgoed, waaronder:

4.000

7.268

5.255

Brandweer personeelsvereniging

2.000

2.063

Stichting Natuurprojecten Liempde 

750

0

Dye van Best

1.250

1.300

Stichting Klompenrit

0

1.892

Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarangementen 

Voorschoolse voorzieningen, waaronder:

348.862

572.698

165.879

Kinderopvang Little people - inclusief terugbetaling subsidie taalniveau

100.700

97.233

Korein kinderplein - inclusief terugbetaling subsidie taalniveau

130.150

43.055

Kinderopvang Partou - inclusief terugbetaling subsidie taalniveau

98.800

18.386

Kinderopvang Bambino - inclusief terugbetaling subsidie taalniveau

15.200

15.469

SKB terugbetaling subsidie taalniveau

0

-8.264

Zuidzorg

4.012

0

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo (welzijnfonds)

Welzijnsfonds, waaronder: (> € 1.000)

3.565

20.770

12.235

Gehandicapten platform

0

1.150

Lions Club dementie

0

5.000

Oude Bogten

0

6.000

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo

Vrijwilligersorganisaties, waaronder: (> € 1.000)

90.668

97.615

95.200

Rode Kruis

4.952

4.952

Gehandicapten platform

3.550

3.550

Bewonersoverleg Salderes

1.000

1.000

Bewonersoverleg Heuveleind

1.990

1.990

Bewonersoverleg Leeuwerik

1.000

1.000

Bewonersoverleg Kantonnier

1.160

1.170

Bewonersoverleg Best Oost

1.725

1.725

Bewonersoverleg Hoge Akker

1.125

0

Bewonersoverleg Naestenbest

1.250

1.250

Bewonersoverleg Wilhelminadorp

3.100

3.100

Stichting zomerkamp Best

2.100

2.100

Vrijwilligers thuiszorg

4.000

4.000

Stichting Avond- uit

4.500

4.500

Goeb

2.175

2.175

Scouting Best

4.800

4.800

Stichting wetswinkel Best

3.000

3.000

Islamitische stichting Nederland

4.600

0

PVGE 

5.000

5.000

KBO afdeling Best - inclusief terugbetaling 2018

6.000

4.509

Algemene hulpdienst

4.240

4.240

Scouting frama

3.000

3.000

Samenspraak Best

2.300

2.300

Seniorenraad - inclusief terugbetaling 2018

5.675

4.328

Stichting caroussel

12.462

13.280

Helpinghands4you

5.000

5.000

Stichting Be Aware

0

2.730

Stichting Plein - inclusief vooruitbetaling 2020

0

4.409

Stichting gelukzaaien

0

1.000

Tender sociaal domein

Lumens

532.755

738.333

676.293

Overige subsidies sociaal domein

Stichting Leergeld

110.000

91.375

70.204

Lumens

0

435.213

437.354

Stichting Zuidzorg (Jeugdverpleegkundige)

27.141

0

9.882

Welzijn Best Oirschot

1.166.452

601.589

630.242

GGD Intensivering extra zorg - pedagogische advisering

90.000

0

0

Stichting Best Onderwijs

19.300

0

0

Voedselbank Best

8.500

8.500

8.670

Humanitas (Home-start) - inclusief terugbetaling 2018

28.400

0

-16.200

Bureau Halt

35.445

0

0

Buurthuis Vlinderhei

13.750

14.070

14.070

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

6.500

6.650

6.650

WBO Valpreventie - inclusief terugbetaling 2018

7.000

7.000

6.620

Alzheimer Zuidoost-Brabant - inclusief terugbetaling 2018

9.515

9.515

9.385

Stichting Zelfhulpnetwerk

12.500

16.525

16.000

Lions Club dementie

5.000

5.000

0

Lokaal gezondheidsbeleid

10.000

20.770

11.500

Overige subsidies

Gemeente Eindhoven (Veiligheidsfonds)

7.374

7.310

7.455

Stichting Cultuurspoor Best (bibliotheek) 

528.640

558.634

558.634

Stichting CultuurSpoor Best (cursusaanbod welzijn)

51.000

52.956

52.956

Monumentensubsidie

0

16.800

0

Schoolsportolympiade - inclusief teruggave 2018

4.800

4.984

4.000

Schoolsportkennismaking - inclusief subsidie 2018

0

1.714

3.000

Schoolvoetbal koningsdag

0

0

370

Centrummanagement

105.920

110.993

100.511

Stichting Best Gezellig

17.000

17.000

17.000

Stichting Comité 200 jaar Best

0

90.000

90.000

Stichting Comité 200 jaar Best

0

200.000

200.000

Totaal

Totaal

3.719.328

4.227.502

3.687.981

Definitieve vaststelling van de subsidieverstrekking 2019 vindt in het 3e kwartaal 2020 plaats.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39