Jaarverslag 2019

Programma's

Algemeen bestuur

Dit programma beschrijft de wijze waarop wij het openbaar bestuur van de gemeente Best inrichten en de gemeentelijke taken organiseren. De tijd dat gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders besluiten 'in hun eentje' en 'vanuit een ivoren toren' konden nemen ligt namelijk ver achter ons.

Een centraal thema in dit programma is daarom de wijze waarop we inwoners, inwonersorganisaties en maatschappelijke partners betrekken. Bij beleid (inwonersparticipatie) en hoe de gemeentelijke organisatie meedenkt over of meewerkt aan initiatieven en activiteiten van bewoners zelf (overheidsparticipatie). De faciliterende rol van de gemeente wordt daarbij steeds belangrijker. Het gaat daarbij overigens niet (alleen) om geld, maar ook om het ter beschikking stellen van kennis, netwerken en vergunningen en het wegnemen van belemmeringen en overbodige regels.

Maatschappelijke vraagstukken pakken we daarnaast steeds vaker op in samenwerking met gemeenten om ons heen. En daar waar de gemeente vooral een dienstverlenende taak heeft, is de vraag aan de orde hoe we die dienstverlening willen organiseren.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
4.035.406
2.756.617
2.986.491
3.483.763
-497.272
1 - Algemeen bestuur
4.035.406
2.756.617
2.986.491
3.483.763
-497.272
Baten
-1.607.261
-725.009
-804.850
-789.021
-15.829
1 - Algemeen bestuur
-1.607.261
-725.009
-804.850
-789.021
-15.829

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 3.483.763

4,0 %

Baten

€ 789.021

0,9 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39