Jaarverslag 2019

Programma's

Onderwijs

Dit programma omvat het bevorderen van het behalen van een startkwalificatie, de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het primair onderwijs en een goede spreiding van onderwijshuisvesting.

De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Onderwijs:

  • Regisserend en/of meewerkend: als het gaat om het monitoren van vastgesteld beleid dat uitgevoerd wordt door partners, zoals bij de uitvoering van passend onderwijs of onderwijshuisvesting.
  • Faciliterend: stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Bijvoorbeeld de organisatie van de interne zorgstructuur binnen het primair onderwijs.

Participatie
Bij initiatieven door inwoners of bedrijven verstrekt de gemeente informatie en/of denkt mee als de initiatiefnemer dat wenst (overheidsparticipatie bij bewonersinitiatieven). Bij beleidsontwikkeling, nieuwe regelgeving of uitvoering organiseert de gemeente participatie (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven).

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
1.322.974
1.787.125
3.777.663
3.600.236
177.427
5 - Onderwijs
1.322.974
1.787.125
3.777.663
3.600.236
177.427
Baten
-988.274
-981.954
-3.324.531
-3.316.659
-7.872
5 - Onderwijs
-988.274
-981.954
-3.324.531
-3.316.659
-7.872

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 3.600.236

4,1 %

Baten

€ 3.316.659

3,8 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39