Jaarverslag 2019

Programma's

Overhead

Dit programma omvat het overzicht van de kosten van overhead gebaseerd op artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
9.038.417
9.328.811
9.675.068
9.186.639
488.429
12 - Overhead
9.038.417
9.328.811
9.675.068
9.186.639
488.429
Baten
-1.046.176
-1.040.737
-971.071
-711.916
-259.155
12 - Overhead
-1.046.176
-1.040.737
-971.071
-711.916
-259.155

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 9.186.639

10,4 %

Baten

€ 711.916

0,8 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39