Jaarverslag 2019

Jaarrekening

Mutaties in de reserves

GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES 

 

Omschrijving

Res.
gebied

Product

2019
gewijzigde
begroting

2019
realisatie

2019
afwijking

Totaal saldo van baten en lasten

-5.846.593

-5.084.348

-762.245

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Programma 3

Bijdrage uit vrije algemene reserve

- Slowlane, storting in DR Slowlane (W05/19)

3.1

03.02

1.016.500

0

1.016.500

- Zinkpalen, storting in DR openbare ruimte (W05/19)

3.2

03.07

100.000

0

100.000

- Leeuwerik, storting DR openbare ruimte (W05/19)

3.2

03.07

75.000

0

75.000

1.191.500

0

1.191.500

Programma 5

Bijdrage uit dekkingsreserves Zweef- en Wildheuvel

- Afwikkeling dekkingsreserve (R324) (W05/19)

5.1

05.08

537.933

537.933

0

- Afwikkeling dekkingsreserve (R326) (W05/19)

5.1

05.08

562.067

562.067

0

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Vergunningen ivm verkoop Wild-/Zweefheuvel (W05/19)

5.1

05.08

12.327

11.572

755

1.112.327

1.111.572

755

Programma 6

Bijdrage uit de vrije algemene reserve

- Viering 200 jaar Best (W02/19)

6.2

06.15

200.000

200.000

0

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties:

- Recht van opstal div. sportverenigingen (W3/19 + W5/19)

6.2

06.12

23.910

7.243

16.667

Bijdrage uit algemene culturele reserve

- Kunstwerk Dijkstraten (W03/19)

6.1

06.04

128.000

124.037

3.963

351.910

331.280

20.630

Programma 7

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

- Transformatiebudget Sociaal Domein (+W08/19)

7.1

07.02

100.000

46.166

53.834

- Tijd. uitbreiding GW (mw applicatiebeheer sociaal domein)

7.4

07.08

68.000

68.000

0

168.000

114.166

53.834

Programma 9

Bijdrage uit de egalisatiereserve afvalverwijdering 

- Storting in DR afvalverw. (ondergrondse afvalcontainers)

9.1

09.01

200.000

10.500

189.500

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Stimulering duurzaamheid (W03 + W08/19)

9.1

09.02

13.600

23.232

-9.632

- Initiatieven duurzaamheid (W03 + W08/19)

9.1

09.02

400

0

400

214.000

33.732

180.268

Programma 10

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Reconstructie buitengebied (W03 + W08/19)

10.1

10.01

30.000

23.628

6.372

- Landschapsfonds / Landschapsinv.regeling (LIR) (+ W8/19)

10.1

10.01

10.000

10.000

0

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

- Dotatie voorziening toekomstige verliezen (W08/19)

10.1

10.11

354.502

 

0

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie

10.1

10.11

368.348

2.439.169

1.611.176

- Grondexploitatie Aarlesche Erven (W04/19)

10.1

10.11

3.327.495

0

4.090.345

2.472.797

1.617.548

Programma 11

Bijdrage uit dekkingsreserves:

Dekkingsres. Wildheuvel 13, R307 (W05/19)

11.1

11.02

36.699

36.699

0

Dekkingsres. Wildheuvel 15, R308 (W05/19)

11.1

11.02

36.699

36.699

0

Dekkingsres. Wildheuvel 1, R309 (W05/19)

11.1

11.02

84.448

84.448

0

Dekkingsres. buitensportaccommodaties (W06/19)

11.1

11.02

16.336

0

16.336

Dekkingsres. H. Hartstraat 1, 1a (W06/19)

11.1

11.02

243.579

244.875

-1.296

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Dakbedekk Best Vooruit / Zandrenov hockeyvelden

0

89.491

-89.491

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties

- Storting in de vrije algemene reserve (W01/19)

11.1

11.02

2.471.000

2.913.585

-442.585

Bijdrage uit reserve wegbeheer

- Storting in de dekkingsres. wegbeheer (W06/19)

11.1

11.02

5.535.543

3.757.185

1.778.358

- Storting in de dekkingsres. wegbeheer voorb.kn (W06/19)

11.1

11.02

250.000

250.000

Bijdrage uit reserve groen

- Storting in de dekkingsres. verv. groen (W06/19)

11.1

11.02

316.356

186.262

130.094

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Overhevelingen 3e firap 2018 (W03/19)

11.1

11.02

1.638.018

1.638.018

0

- Aanp dekkingsreserve MFA Dijkstraten (+W06/19)

11.1

11.02

275.000

60.998

214.002

- Rec. Naastenbest, storting in DR openbare ruimte (W5/19)

11.1

11.02

205.396

1.811

203.585

- Overhevelingen van 2018 naar 2019 (W05/19 + W06/19)

11.1

11.02

145.058

145.058

0

11.254.132

9.195.129

2.059.003

Programma 12

Bijdrage uit de vrije algemene reserve

- Opschonen archiefblok 2000-2009 (W03/19)

12.1

12.03

31.334

12.237

19.097

- Digitaliseren bouwvergunningen (W03/19)

12.1

12.03

64.000

0

64.000

- Module audioverslaglegging (W03/19)

12.1

12.03

10.000

0

10.000

105.334

12.237

93.097

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

18.487.548

13.270.913

5.216.635

Bijdragen uit reserves - structureel

Programma 2

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

2.1

02.01

12.685

12.685

0

12.685

12.685

0

Programma 3

Dekkingsreserve Slowlane

3.1

03.02

24.213

0

24.213

Dekkingsreserve openbare ruimte

3.1

03.02

18.902

8.082

10.820

Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage

3.1

03.03

31.805

31.805

0

Dekkingsreserve wegbeheer (W06/19)

3.2

03.04

45.997

25.216

20.781

Dekkingsreserve Slowlane

3.2

03.08

1.600

0

1.600

Dekkingsreserve vervanging groen

3.2

03.13

2.318

2.318

0

124.835

67.421

57.414

Programma 4

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

4.1

04.02

5.994

5.994

0

Dekkingsres. restauratie molen 

4.1

04.02

7.612

7.612

0

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

4.1

04.02

2.604

2.604

0

Dekkingsres. Kon Emmalaan 25 (W06/19)

4.1

04.02

4.197

4.197

0

20.407

20.407

0

Programma 5

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

5.1

05.08

19.798

19.798

0

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

5.1

05.08

21.085

21.085

0

Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen

5.1

05.08

5.121

5.121

0

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

5.1

05.08

55.219

55.219

0

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

5.1

05.08

11.858

11.858

0

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

5.1

05.08

29.495

29.495

0

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

5.1

05.08

31.045

31.045

0

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

5.1

05.08

57.481

57.481

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

5.1

05.08

4.637

4.637

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

5.1

05.08

2.248

2.248

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

5.1

05.08

7.161

7.161

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

5.1

05.08

6.358

6.358

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

5.1

05.08

1.656

1.656

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

5.1

05.08

4.923

4.923

0

258.085

258.085

0

Programma 6

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

6.1

06.01

7.917

7.917

0

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

6.2

06.08

22.426

22.426

0

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

6.2

06.08

29.779

29.298

481

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

6.2

06.09

77.646

77.646

0

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

6.2

06.09

31.132

31.132

0

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

6.2

06.09

10.338

10.338

0

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

6.2

06.09

44.143

44.143

0

Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen

6.2

06.09

0

5.105

-5.105

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1

6.2

06.10

12.295

12.295

0

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

6.2

06.10

147.205

147.205

0

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

6.2

06.10

3.286

3.286

0

Dekkingsres. overdekt zwembad

6.2

06.11

2.269

2.269

0

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties:

- Afschrijvingskosten vervanging/renovatie Naastenbest

6.2

06.08

10.517

0

10.517

- Afschrijvingskosten vervanging/renovatie Leemkuilen

6.2

06.09

21.071

0

21.071

Bijdrage uit reserve speelelementen:

- Repareren en vervangen speelelementen

6.2

06.18

33.739

0

33.739

453.763

393.060

60.703

Programma 7

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

7.3

07.05

3.834

3.834

0

Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173

7.3

07.06

40.713

40.372

341

Dekkingsres. Bestwijzer

7.3

07.06

36.116

36.116

0

80.663

80.322

341

Programma 11

Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG

11.1

11.01

166.997

166.997

0

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Rente geldlening Best Vooruit

11.1

11.01

9.030

9.030

0

- Aflossing geldlening Best Vooruit

11.1

11.01

2.908

2.908

0

- Vrijval middelen grondexploitatie

11.1

11.02

720.000

720.000

0

898.935

898.936

-1

Programma 12

Dekkingsreserve gemeentehuis

12.1

12.02

12.706

12.706

0

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

12.1

12.02

16.036

16.036

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis

12.1

12.02

36.808

36.808

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

12.1

12.02

3.263

3.263

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

12.1

12.10

29.813

29.813

0

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

0

0

- Kosten garantiesalarissen

12.1

12.01

52.207

52.207

0

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

- Kosten automatisering (+W02/19 ICT projecten)

12.1

12.03

697.541

412.207

285.334

848.374

563.040

285.334

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

2.697.747

2.293.956

403.791

Totaal bijdragen uit reserves

21.185.295

15.564.870

5.620.426

Stortingen in reserves - incidenteel

Programma 3

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsreserve Slowlane (W05/19)

3.1

03.02

-1.016.500

0

-1.016.500

- Dekkingsreserve openbare ruimte - zinkpalen (W05/2019)

3.2

03.07

-100.000

0

-100.000

- Dekkingsreserve openbare ruimte - Leeuwerik (W05/2019)

3.2

03.07

-75.000

0

-75.000

-1.191.500

0

-1.191.500

Programma 5

Storting in vrije algemene reserve:

- Verkoop schoolwoningen Wild-/Zweefheuvel (W05/19)

5.1

05.08

-1.100.000

-1.100.000

0

- Meeropbrengst verkoop schoolwon. Zweefheuvel (W05/19)

5.1

05.08

-105.000

-105.000

0

-1.205.000

-1.205.000

0

Programma 9

Storting in dekkingsreserve afvalverwijdering:

- Ondergrondse afvalcontainers 

9.1

09.01

-200.000

-10.500

-189.500

-200.000

-10.500

-189.500

Programma 10

Storting in vrije algemene reserve:

- Winstafdracht Broekstraat

10.1

10.11

-69.819

-32.200

-37.619

-69.819

-32.200

-37.619

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

- Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties (W01/19)

11.1

11.02

-2.471.000

-2.913.585

442.585

- Wildheuvel 13 (W05/19)

11.1

11.02

-36.699

-36.699

0

- Wildheuvel 15 (W05/19)

11.1

11.02

-36.699

-36.699

0

- Wildheuvel 1 (W05/19)

11.1

11.02

-84.448

-84.448

0

- Overboeking uit dekkingsreserve buitensport R340 (W6/19)

11.1

11.02

-16.336

0

-16.336

- Overboeking uit dekkingsres. H Hartstr 1-1a R350 (W6/19)

11.1

11.02

-243.579

-244.875

1.296

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsres. openbare ruimte - Rec. Naastenbest (W5/19)

11.1

11.02

-205.396

-1.811

-203.585

- Dekkingsreserve sportpark Leemkuilen

11.1

11.02

0

-89.491

89.491

- Dekkingsres. MFA Dijkstraten (+W06/19)

11.1

11.02

-275.000

-60.998

-214.002

- Dekkingsreserve wegbeheer (W06/19)

11.1

11.02

-5.535.543

-3.757.185

-1.778.358

- Dekkingsreserve wegbeheer voorb.kn 5 projecten (W6/19)

11.1

11.02

-250.000

-250.000

- Dekkingsreserve groen (W06/19)

11.1

11.02

-316.356

-186.262

-130.094

-9.471.056

-7.412.053

-2.059.003

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

-12.137.375

-8.659.753

-3.477.622

Stortingen in reserves - structureel

Programma 3

Storting in reserve wegbeheer:

- Storting tlv exploitatie

3.2

03.04

-464.990

-464.990

0

Storting in reserve vervanging groen

- Storting tlv exploitatie

3.2

03.13

-100.000

-100.000

0

-564.990

-564.990

0

Programma 6

Storting in reserve buitensportaccommodaties:

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.08

-75.000

-75.000

0

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.09

-75.000

-75.000

0

Storting in reserve speelelementen

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.18

-49.893

-49.893

0

-199.893

-199.893

0

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

11.1

11.01

-3.308

0

-3.308

-3.308

0

-3.308

Programma 12

Storting in egalisatiereserve ICT:

- Storting tlv exploitatie

12.1

12.03

-475.000

-475.000

0

-475.000

-475.000

0

Totaal stortingen in reserves - structureel

-1.243.191

-1.239.883

-3.308

Totaal stortingen in reserves

-13.380.566

-9.899.636

-3.480.930

Totaal mutaties reserves

7.804.729

5.665.234

2.139.496

Geraamde resultaat

1.958.136

580.886

1.377.251

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39