Jaarverslag 2019

Programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Naast de te realiseren programma’s bevat de begroting het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorziene uitgaven.

De algemene dekkingsmiddelen zijn niet als baten in de diverse programma’s opgenomen. Het overzicht is geen programma, maar is bedoeld als informatiebron voor de gemeenteraad en Provinciale Staten.  De informatie omvat de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, de algemene uitkeringen, het dividend, het saldo van de financieringsfunctie (renteresultaat), de overige algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
12.407.684
2.731.527
11.981.148
8.633.108
3.348.040
11 - Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien
12.407.684
2.731.527
11.981.148
8.633.108
3.348.040
Baten
-56.821.630
-47.383.526
-57.686.916
-55.148.684
-2.538.232
11 - Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien
-56.821.630
-47.383.526
-57.686.916
-55.148.684
-2.538.232

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 8.633.108

9,8 %

Baten

€ 55.148.684

62,7 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39