Jaarverslag 2019

Met dit jaarverslag geven wij u inzicht in onze verrichte activiteiten en of we de gestelde doelen hebben behaald. Deze informatie is op programmaniveau terug te vinden. Ook geven wij u financieel inzicht over het jaar 2019 waarin een resultaat van € 580.000 is gerealiseerd.

College van burgemeester en wethouders

Baten Gerealiseerd€ -87.939.614

Een afwijking van € 8.932.447 ten opzichte van de begroting

Baten Gerealiseerd€ 87.939.323

Een afwijking van € -8.932.738 ten opzichte van de begroting

schaal x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39